Om Ålesund Folkehøgskole

Livssyn

Ålesund Folkehøgskole er en kristen skole, basert på tro og toleranse. Hver elev møtes med omsorg og respekt.

Ålesund Folkehøgskole skal være en god, kristen folkehøgskole

Vi får ganske ofte spørsmål om hva vi legger i dette. Noen lurer kanskje på om skolen er kristen nok og andre lurer på om det er plass til hele dem hos oss – alt hva de tenker, tror og er. Vi ønsker å svare ja på begge disse utfordringene.

Vi oppsummerer det vi ønsker å være som kristen folkehøgskole slik:

Ålesund folkehøgskole er en kristen skole, basert på tro og toleranse. Hver elev møtes med omsorg og respekt. De som vil gi sin kristne tro en mulighet til å vokse, får god anledning til det. Basert på livsglede skal året være en indre personlig reise, en sosial reise og en reise ut i verden. I sum: En reise for livet. 

Hvert år møtes elever fra vidt forskjellige bakgrunner og finner ut at Ålesund folkehøgskole kan bli deres folkehøgskole. De blir glad i skolen sin, slik vi blir glad i alle de ulike elevene som velger å gi et år av livet til fellesskapet på vårt.

Hvordan vil du merke at vi er en kristen skole?

En del kristne verdier som likeverd, menneskeverd, sannhet, rettferdighet og omsorg for de svake, er så dypt forankret i kulturen vår at du kanskje ikke tenker over bakgrunnen de har i kristen tenkning. Mye av det vi snakker om når vi har ord for dagen er derfor dypt menneskelig og oppfattes som allmenngyldig for mange. Det som utfordrer oss sterkest i den kristne troslæren, er tanken om å være en del av Guds plan, at vi ikke er en tilfeldighet og at historien om Jesus er godt nytt for alle mennesker; at Gud ble menneske, levde som oss, døde og stod opp igjen, for oss. Det er dette som gir kristne et håp som varer.

Så er det altså en del aktiviteter som preges av at vi vil være kristen skole. Ord for dagen og fellesfaget «Tro og liv» er aktiviteter som alle elevene våre har, ellers er det som er listet opp her valgbare aktiviteter.

Ålesund folkehøgskole – Reiseskolen

Pilegrimsmotivet kommer vi ofte innom. Livet er en vandring. Langs jorden og med et håp om noe godt i vente. I september får alle tilbud om å bli med på en konkret pilegrimsvandring der vi starter på Dovre og ender i Nidarosdomen etter tre dager med vandring.

Tro og liv fellesfag

Vi ønsker å skape refleksjon og samtale rundt livene våre. Vi kommer inn på temaer som livshistorie, ungdomskultur, Bibelhistorier, Tro og vitenskap, samt andre temaer som omhandler livets gode og vanskelige sider. Vi legger vekt på samtaler, og en praktisk tilnærming til undervisningen.

Onsdagsmøte

Hver onsdag kveld har vi onsdagsmøte. En lovsangsgruppe leder fellessang, andakt eller tema ved invitert gjest eller en av personalet. Kaffe og samtale etterpå. Skolen er eid av Sunnmøre Indremisjon, noen av gjestene våre arbeider i denne organisasjonen, men vi har også gjestetalere fra den norske kirke, pinsemenigheter, NLM (Norsk luthersk misjonssamband), Ungdom i Oppdrag og Frikirken.

Ord for dagen

Ulike tema med ord til oppmuntring og refleksjon på livsreisa. Det kristne menneskeverdet står sentralt. Hver morgen mandag-fredag kl 8.30 – like etter frokost. Fellessamling for alle i amfiet. Praktisk informasjon om dagen og altså – et ord for dagen.

Non Stop Gud

Valgbare samlinger i mindre grupper en gang i måneden hjemme hos en lærer. Tema kan være tilfeldighet, identitet og mye mer. En samtale der alt mulig blir tatt opp. Det pussige navnet kommer av at vi serverer kaffe/te, is, peanøtter og Non Stop og prater om Gud og alt annet.

Stille time

En time hvor du kan få tid for deg selv. Hver time har et overordnet tema, som du får spørsmål og skal reflektere rundt. Det kan være temaer som vennskap, kjærlighet, fremtid, tro osv.

Seminar

Hver lørdag er det seminar, noen av disse lørdagene inneholder tema som har sammenheng med verdier vi forankrer i kristen tro.  f.eks Menneskehandel, Dialog og Solidaritetsarbeid.

Valgfag

Valgfagene varierer noe fra år til år, men vi forsøker å gi tilbud som lar de som ønsker det bli bedre kjent med kristen tro. Eksempel fra de siste årene er «På sporet av noe ekte» – et fag som har kombinert aktiviteter i naturen og undervisning/samtale om eigen bakgrunn og refleksjon rundt hva du vil med livet.

Er det noe du lurer på i forhold til dette med Ålesund folkehøgskole – kristen skole – spør oss!