Nyttig informasjon

Denne siden inneholder nyttig informasjon om opplegget vårt for nye søkere. Mye av den samme informasjonen finnes i inntaksskrivet alle nye søkere får tilsendt.

Inntak

Inntak til skoleåret starter 15. februar. Det er løpende opptak helt frem til en linje er full, eller til skolestart.

Kostnader

Under kommer en komplett kostnadsoversikt. Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i priser oppgitt på eksterne nettsted.