Det kan komme endringer i opplegg, men ferier og frihelger er lagt fast i årplanen.