Høyskolepoeng

Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning i tillegg til alderspoeng under forutsetning av godkjent skoledokumentasjon og frammøte på 90%. Eleven må til vanlig bo på skolen for å få poengene.

Ordninger knyttet til andreårsstudenter

Ålesund folkehøgskole tilbyr et ledertreningsprogram for andreårsstudenter. Spesielt kvalifiserte og motiverte studenter som ikke har gått hos oss, kan også søke om å bli vurdert for disse plassene. Kvalifikasjon kan være fullført skoleår ved annen folkehøgskole eller bibelskole. Hos oss har alle ledertreningsstudentene 27% stilling som miljøassistenter i tillegg til fulltidsstudiet. Tre av disse miljøassistentstillingene er knyttet til oppfølgingsarbeid på linjen Reise Bo og Fritid. Søknadsskjema finner du på ÅFHSintern. Ta kontakt for mer informasjon.