Om Ålesund Folkehøgskole

Hvem er vi?

Ålesund folkehøgskole tilbyr et unikt skolekonsept. Vi er reiseskolen. Du velger fag basert på dine interesser og med tanke på din personlige utvikling. Et år hos oss er eksamens- og karakterfritt. Folkehøgskoleåret kan gjøre at du gjenoppdager gleden ved å lære noe nytt. Lærerne er inspiratorer og veiledere, og dialog er et kjennemerke i våre undervisninger.

 

Fellesskap

Gjennom skoleåret arbeider vi for et godt klassemiljø som skal legge fundamentet for en unik utenlandstur.