Kristin har ansvar for utleie, fakturering og mye annet ved kontoret vårt.