Hallvard har erfaring som lærer i kroppsøving, KRL og norsk i barne- og ungdomsskule på
Ellingsøya. Så fikk han et ønske om å bli prest og flesteparten av dei 17 åra han jobbet i kirken, var som prest i Ålesund.

Er glad i å bli kjent med nyem mennesker, og han er overbevist om at det gode livet er nærare enn vi ofte tenker. Glad i humor, sang og musikk.

Utdanning:
Studerte fem år ved Fjellhaug bibel- og misjonsskule og to år ved det Teologiske Menighetsfakultet til Hong Kong. Han har fullført toårig kantonesisk studie ved Det kinesiske universitet i Hong Kong og kan derfor snakke litt kantonesisk. Nordisk grunnfag og Praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Bergen.