Ellen Berte er helsesykepleier og leder for vårt team knyttet til RBF-linja.